NOTEIKUMI


DISTANCES LĪGUMS

1.  Līguma priekšmets

Šajā e-veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “N.Bomja maiznīca “Lielezers” no vienas puses, turpmāk saukts pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta pircējs (rīcībspējīga persona), no otras puses.

1.2.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci;

1.3.  Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Internetveikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī;

1.4.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces e-veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2.  Reģistrācija

2.1. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

2.2. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot preču pārdošanu un piegādi.

2.3. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.

3. Preču pasūtīšana

3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

3.2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem; 

4. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

4.1. Preču cenas e-veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā e-veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī;

4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no e-veikalā norādītajām apmaksas sistēmām;

4.3.  Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek sākta pasūtījuma izpilde un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN;

4.4.  Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā e-veikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.5. Pircējs veic preču pasūtīšanu šajā mājas lapā, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

5. Maksājumi

5.1. Šīs mājaslapas maksājuma sistēmu nodrošina pakalpojumu sniedzējs: Omniva CheckOut

Apmaksai vari izmantot:

  • VISA;
  • Mastercard;
  • Maestro;
  • Internetbanku;
  • Bankas pārskaitījumu
5.2. Visas cenas norādītas Eiro ar iekļautu pievienotās vērtības (PVN) nodokli 21%.

5.3. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja norādītajā kontā. 

5.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta.

6.  Preču piegāde

6.1. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja kādas no pasūtītajām precēm nebūs pieejamas, vai nebūs pieejamas vajadzīgajā daudzumā Pārdevējs ar Pircēju sazināsies, vienojoties par pasūtījuma izmaiņām vai vienojoties  par piegādes datuma maiņu. 

6.2. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), preces netiek piegādātas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), un samaksātā nauda par precēm un piegādi netiek atmaksāta atpakaļ.

6.3. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī.

6.4. Piegādes ilgums Latvijā: 2-4 darba dienas (sūtot caur Omnivas pakomātu).

7. Preču kvalitātes garantija, derīguma termiņš

7.1. Pārdevējs apņemas izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver  produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu un atbilstošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm.

7.2. Pārdevējs neatbild par to, ka Internetveikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām Internetveikalā ir ilustratīva nozīme.

7.3. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: maize@laci.lv, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

8. Preču atgriešana un atteikuma tiesības

8.1. Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un neapmierinošas kvalitātes, Pircējs vēršas rakstveidā un nosūta pretenziju uz e-pasta adresi: lielezers@lielezers.lv , kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci. Ja pretenzija ir pamatota, tad tiks veikta naudas atgriešana uz pircēja norādīto konta numuru vai vienojoties tiks piegādāta jauna prece, pilnībā apmaksājot jauno sūtījumu.  Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt.

8.2.Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
b) tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
d)  citos likumā paredzētajos gadījumos.

REKVIZĪTI:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību„ N.Bomja maiznīca ”Lielezers””
Vienotais reģistrācijas VRN 46603000077
PVN kods: LV46603000077
Adrese: „Stekļi”, Limbaži, Limbažu nov., LV - 4001

A/S „SEB Banka” kods UNLALV 2X
Norēķinu konts: LV32UNLA0013000467812

A/S „Swedbank” kods HABALV22
Norēķinu konts: LV70HABA0551022040843

E-pasts: lielezers@lielezers.lv Administrācija: +371 64023391
Pasūtījumiem vai atsauksmēm: +37129436436, +37164070335, zvanus pieņemam no plkst., 11:00 – 16:00
Konditorejas izstrādājumu pasūtījumiem: +371 25520620, zvanus pieņemam no plkst., 7:30 – 15:00